Request a demo We can arrange a demo to show you the capabilities of our products

Our products are used to:

_reduce the uncertainty of Machine Learning models,

_prioritize enterprise data efforts,

_support experts in the ML loop,

_improve the quality of ML models, especially in multi-class settings with complex ontologies,

_reduce data footprint and compactify ML models so as to be used by the Internet of Things applications,

_improve gaming experience via more challenging and realistic AI in games,

_create intelligent advisory systems from pre-compiled building blocks.

Start EU Projects Projekt ZEA

Projekt ZEA

QED Software Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „ZEA - Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich", dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Numer projektu: POIR.02.03.02-22-0001/19.
Wartość projektu: 11 120 740,10 zł.
Wysokość dofinansowania: 6 571 160,76 zł

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy "Północ – Południe" – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.
Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich.

Let’s set up a meeting!

Send