WIĘCEJ

Sztuczna Inteligencja

Nasi naukowcy i programiści już od kilkudziesięciu lat tworzą narzędzia IT do automatycznego rozwiązywania problemów, w sposób naśladujący funkcje poznawcze ludzi.

Realizowane przez nas projekty obejmują:

 • prognozy stanu systemu
 • rozpoznawanie i klasyfikacja obrazów i wideo
 • tworzenie inteligentnych agentów
 • analizę bardzo dużych zestawów danych w czasie rzeczywistym
 • analizę semantyczna
 • syntezę języków naturalnych

 

ROZWIĄZANIA

Machine Learning

Uczenie maszynowe to jedno z zastosowań sztucznej inteligencji. Umożliwia systemom samodzielną naukę oraz poprawianie wyników. W tworzonych przez nas rozwiązaniach wykorzystujemy również technologie uczenia głębokiego (deep learning) oraz sztucznych sieci neuronowych, które symulują zachowanie ludzkiego mózgu.

Realizowane przez nas projekty obejmują:

 • prognozowanie sprzedaży
 • profilowanie klientów
 • zarządzanie ryzykiem
 • walidacja danych

 

ROZWIĄZANIA

Big Data

Dane to najcenniejszy surowiec XXI wieku i podstawa wszelkich projektów z obszaru sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Pod jednym warunkiem – że są odpowiednio przygotowane i mają dostatecznie wysoką jakość.

Realizowane przez nas projekty obejmują:

 • porządkowanie i ocena wartości danych
 • poprawę jakości danych
 • przygotowanie danych do przetwarzania maszynowego
 • projektowanie i administrowanie infrastrukturą do bieżącego przetwarzania danych
 • zautomatyzowana analiza danych, wnioskowanie i tworzenie zaleceń

 

ROZWIĄZANIA

Klienci i partnerzy
Skontaktuj się z nami!
Chętnie porozmawiamy o Twoim pomyśle.

Administratorem Twoich danych osobowych jest QED Software Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-052) przy ul. Mazowieckiej 11/49, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000174197, NIP: 5262370692.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.