Projekt ZEA

QED Software Sp. z o.o. uczestniczy w projekcie „ZEA – Wsparcie Eksportu dla członków Klastra LTPP na rynku Emiratów Arabskich”, dofinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Numer projektu: POIR.02.03.02-22-0001/19.
Wartość projektu: 11 120 740,10 zł.
Wysokość dofinansowania: 6 571 160,76 zł

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021 przez Klaster Logistyczno Transportowy „Północ – Południe” – organizację zrzeszającą przedsiębiorców, naukowców oraz samorządy lokalne, posiadającą status Kluczowego Klastra Krajowego.
Celem projektu jest promocja eksportu firm zrzeszonych w Klastrze LTPP na rynku Emiratów Arabskich.