Grail

Tytuł projektu:

Opracowanie zewnętrznego modułowego narzędzia do implementacji i optymalizacji zaawansowanej
sztucznej inteligencji szerokiego zastosowania w grach wideo.

Numer aplikacji: POIR.01.02.00-00-0150/16
Czas trwania projektu: 2017-02-01 – 2020-01-31
Projekt realizowany w ramach: Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Darowizna: 4 155 095,65 zł
Wartość projektu: 5 571 400,00 zł
Beneficjent: Silver Bullet Labs Sp. z o.o.

Cel projektu: Projekt dotyczy stworzenia silnika opartego na komponentach do osadzania zaawansowanej sztucznej inteligencji (AI) w grach. Głównym zastosowaniem sztucznej inteligencji będzie wyposażenie aktorów lub grup aktorów (często nazywanych również postaciami) w realistyczne, wyrafinowane zachowania. Aktorzy będą w stanie efektywnie dążyć do swoich indywidualnie ustalonych celów (np. próbując pokonać ludzkiego przeciwnika w grze wojennej), a także dostosowywać się do sposobu gry ludzkiego gracza. Naszym celem jest dostarczenie narzędzi, które pozwolą projektantom gier wyrazić swoje artystyczne cele bez konieczności ścisłej znajomości dziedziny sztucznej inteligencji. Należy podkreślić, że pomimo faktu, iż projekt ma na celu stworzenie postaci komputerowych, które grają bardziej efektywnie niż jest to możliwe przy użyciu istniejących metod, korzyści płynące z takich postaci – które ponadto można parametryzować – są liczne. Na obecnym etapie rozwoju branży ważne jest, aby zaangażować gracza na dłużej, co można osiągnąć poprzez konfrontację ludzkiego gracza z postacią o bardziej realistycznym stylu gry lub z postacią dostosowującą się w czasie do kolejnych poziomów umiejętności ludzkiego gracza. Oczekiwane rezultaty projektu będą odpowiedzią na problemy i deficyty produktów oferowanych obecnie na rynku gier wideo. Problemy te wynikają z bardzo szybkiego rozwoju technologii i rosnących oczekiwań klientów. Dlatego naszą docelową grupą użytkowników są twórcy gier. Aby do nich dotrzeć wykorzystamy różne kanały, a każdy z nich będzie bazował na określonym rezultacie osiągniętym w projekcie