Case Study

Poznaj historie naszych partnerów i zobacz

jak nasze rozwiązania AI usprawniły ich procesy biznesowe.

Dla naszego klienta  platformy służacej do wymiany ubranek dziecięcych stworzyliśmy  innowacyjny projekt, polegający na zautomatyzowanu całego procesu sprzedażowego.

Platforma służy jako hub wymiany, umożliwiając użytkownikom łatwe i szybkie przekazywanie, opisywanie oraz nabywanie używanych ubranek dla dzieci.

Zastosowana technologia zautomatyzowała cały proces począwszy od sklasyfikowania ubranka wg określonych kategorii, przez stworzenie opisu, zwymiarowania do zaproponowania ceny włącznie.

AI for e-commerce

Dla naszego klienta  platformy służacej do wymiany ubranek dziecięcych stworzyliśmy  innowacyjny projekt, polegający na zautomatyzowanu całego procesu sprzedażowego.

Platforma służy jako hub wymiany, umożliwiając użytkownikom łatwe i szybkie przekazywanie, opisywanie oraz nabywanie używanych ubranek dla dzieci.

Zastosowana technologia zautomatyzowała cały proces począwszy od sklasyfikowania ubranka wg określonych kategorii, przez stworzenie opisu, zwymiarowania do zaproponowania ceny włącznie.

Technologia, która automatyzuje  nagrywanie koncertów muzyki klasycznej. 

obejmująca zarówno aspekty techniczne, jak i artystyczne. 

Case study pokazuje, jak OnstageAI rewolucjonizuje klasyczne produkcje koncertowe,

poprawiając jakość artystyczną przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów.

 

AI for music

Technologia, która automatyzuje  nagrywanie koncertów muzyki klasycznej. 

obejmująca zarówno aspekty techniczne, jak i artystyczne. 

Case study pokazuje, jak OnstageAI rewolucjonizuje klasyczne produkcje koncertowe,

poprawiając jakość artystyczną przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów.

 

Studium przypadku „Blindsight” opisuje jak firma reklamowa Digital-Out-Of-Home rozwiązała problem z RODO, regulacjami ochrony danych. Firma używa ekranów LCD/LED do kampanii reklamowych.

DOOH

Studium przypadku „Blindsight” opisuje jak firma reklamowa Digital-Out-Of-Home rozwiązała problem z RODO, regulacjami ochrony danych. Firma używa ekranów LCD/LED do kampanii reklamowych.

#computer_vision #cyfrowa_reklama_zewnetrzna #DOOH #partnerstwo_technologiczne #privacy #RODO

Zadaniem w tym projekcie było wykorzystanie zdjęć satelitarnych do identyfikacji sytuacji w terenie. Projekt koncentruje się na obszarach rolniczych: identyfikacji upraw i ich zagrożeń (anomalii) oraz segmentacji zdjęć satelitarnych w oparciu o specyfikę powyższych. 

Podstawą rozwiązania było wykorzystanie głębokiej sieci neuronowej do wykonania zadania segmentacji obrazu oraz naszej technologii LITL która była niezbędna do jakości tagowania obrazów.

W efekcie współpracy z klientem/ Partnerem stworzono wtyczkę która realizuje wdrożone funkcjonalności i może być dalej rozwijana

AI for agriculture

Zadaniem w tym projekcie było wykorzystanie zdjęć satelitarnych do identyfikacji sytuacji w terenie. Projekt koncentruje się na obszarach rolniczych: identyfikacji upraw i ich zagrożeń (anomalii) oraz segmentacji zdjęć satelitarnych w oparciu o specyfikę powyższych. 

Podstawą rozwiązania było wykorzystanie głębokiej sieci neuronowej do wykonania zadania segmentacji obrazu oraz naszej technologii LITL która była niezbędna do jakości tagowania obrazów.

W efekcie współpracy z klientem/ Partnerem stworzono wtyczkę która realizuje wdrożone funkcjonalności i może być dalej rozwijana

Potrzeba Security On-Demand polegała na zwiększeniu możliwości wykrywania podejrzanych zdarzeń sieciowych na podstawie danych o ruchu sieciowym. Głównym celem projektu było wsparcie pracowników Security Operations Center w bieżącym monitorowaniu stanu bezpieczeństwa.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie to algorytm crowdsourcingowy. Po stronie klienta pozostaje dostarczenie danych wejściowych. Wykorzystaliśmy możliwości naszej autorskiej platformy konkursowej KnowledgePit.ml, na której nasz zespół od kilku lat z powodzeniem organizuje podobne wydarzenia.

QED Software odpowiadał za formalne zdefiniowanie problemu, preprocessing danych, przygotowanie benchmarku i ewaluatora konkursu, promocję konkursu, a także za przeprowadzenie konkursu i przeprowadzenie sesji konferencyjnej podsumowującej jego wyniki.

Łącznie rozwiązania nadesłało 250 zespołów. Zwycięzcy, oprócz nagród pieniężnych, otrzymali dofinansowanie udziału w konferencji IEEE Big Data w Los Angeles oraz możliwość wydania publikacji konferencyjnej.

 

Na podstawie najlepszych z nich powstał zoptymalizowany algorytm, który jest podstawą do wdrożenia i dalszego rozwoju przez zespół klienta.

AI for cybersecurity

Potrzeba Security On-Demand polegała na zwiększeniu możliwości wykrywania podejrzanych zdarzeń sieciowych na podstawie danych o ruchu sieciowym. Głównym celem projektu było wsparcie pracowników Security Operations Center w bieżącym monitorowaniu stanu bezpieczeństwa.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie to algorytm crowdsourcingowy. Po stronie klienta pozostaje dostarczenie danych wejściowych. Wykorzystaliśmy możliwości naszej autorskiej platformy konkursowej KnowledgePit.ml, na której nasz zespół od kilku lat z powodzeniem organizuje podobne wydarzenia.

QED Software odpowiadał za formalne zdefiniowanie problemu, preprocessing danych, przygotowanie benchmarku i ewaluatora konkursu, promocję konkursu, a także za przeprowadzenie konkursu i przeprowadzenie sesji konferencyjnej podsumowującej jego wyniki.

Łącznie rozwiązania nadesłało 250 zespołów. Zwycięzcy, oprócz nagród pieniężnych, otrzymali dofinansowanie udziału w konferencji IEEE Big Data w Los Angeles oraz możliwość wydania publikacji konferencyjnej.

 

Na podstawie najlepszych z nich powstał zoptymalizowany algorytm, który jest podstawą do wdrożenia i dalszego rozwoju przez zespół klienta.

Sierra Gorda SCM (KGHM), chilijska kopalnia odkrywkowa miedzi i molibdenu, zwróciła się do nas z prośbą o opracowanie modelu matematycznego pokazującego, w jakim stopniu zanieczyszczenie powietrza w okolicy kopalni jest wynikiem działalności górniczej.

 

Usługi modelowania matematycznego i analiza danych dotyczących wpływu działalności kopalni na środowisko pozwoliły nam określić rzeczywisty wpływ wydobycia w kopalni na zanieczyszczenie powietrza w okolicy. Tego typu analizy wykorzystywane są do świadomego zarządzania poziomem wydobycia, np. w celu jego zwiększenia bez negatywnego wpływu na zanieczyszczenie środowiska na terenach zamieszkałych.

 

Sierra Gorda SCM (KGHM), chilijska kopalnia odkrywkowa miedzi i molibdenu, zwróciła się do nas z prośbą o opracowanie modelu matematycznego pokazującego, w jakim stopniu zanieczyszczenie powietrza w okolicy kopalni jest wynikiem działalności górniczej.

 

Usługi modelowania matematycznego i analiza danych dotyczących wpływu działalności kopalni na środowisko pozwoliły nam określić rzeczywisty wpływ wydobycia w kopalni na zanieczyszczenie powietrza w okolicy. Tego typu analizy wykorzystywane są do świadomego zarządzania poziomem wydobycia, np. w celu jego zwiększenia bez negatywnego wpływu na zanieczyszczenie środowiska na terenach zamieszkałych.