Projekty

Jesteśmy otwarci na współpracę w ramach unijnych konsorcjów badawczo-rozwojowych, które prowadzą do rozwoju innowacyjnych technologii.

Nasze projekty

1.01.2023- 31.12.2023

System do zautomatyzowanego testowania eksploracyjnego i zapewniania jakości gier wideo wspierany sztuczną inteligencją

01.12.2021 – 30.11.2023

System inteligentnego wykrywania, opisu i analizy złożonych pojęć i reguł w multimodalnych danych procesowych i czasoprzestrzennych.

01.07.2021 – 30.06.2024

Budowa narzędzia dedykowanego dla ochrony użytkowników, systemów i urządzeń internetu rzeczy w oparciu o uczenie maszynowe i analizę behawioralną.

01.03.2021 – 30.06.2023

Opracowanie i weryfikacja w rzeczywistych warunkach systemu wnioskowania, zarządzania przekonaniami oraz koordynacji działań agentów komputerowych w warunkach niepewności i niepełnej informacji w celu uzyskania realistycznych zachowań.

01.03.2020 – 31.10.2022

Opracowanie nowatorskich metod tworzenia podsumowań bardzo dużych zbiorów danych w celu poprawy efektywności algorytmów uczenia maszynowego dla problemów wielkiej skali.

02.01.2020 – 31.07.2022

Opracowanie systemu BrightBox - narzędzia klasy explainable AI służącego do poprawy interpretowalności i przewidywalności działania metod uczących się oraz diagnostyki poprawności działania wyuczonych modeli AI/ML.

01.01.2020 – 30.06.2022

LITL – Labeling in the Loop. Opracowanie automatycznego i półautomatycznego systemu oznaczania danych w dużych zbiorach danych w oparciu o uczenie maszynowe.

01.04.2018 – 31.03.2021

System wspomagający rozwój umiejętności graczy

01.02.2017 – 31.01.2020

Samodzielne modułowe narzędzie do wyposażania gier wideo w wielozadaniową i wysokowydajną sztuczną inteligencję