Sensei

Tytuł projektu:

SENSEI – System wspomagający rozwój umiejętności graczy
Numer aplikacji: POIR.01.02.00-00-0184/17-01
Okres realizacji projektu: 2018-04-01 2021-03-31
Projekt realizowany w ramach: Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Darowizna: 5743780,84 zł
Wartość projektu: 7854181,92 zł
Beneficjent: eSensei Sp. z o. o.

Cel projektu: Proponowany system SENSEI ma na celu uzupełnienie wspomnianych wcześniej luk w funkcjonalności i jakości środowisk wspierających gry online. Jednym zdaniem, nasz projekt ma pozwolić na przekształcenie surowych informacji zbieranych podczas rozgrywek w wiedzę, która będzie miała istotne znaczenie dla indywidualnego, a nawet społecznego rozwoju gracza.