LogLogic

Tytuł projektu:

LogLogic – system inteligentnego wykrywania, opisu i analizy złożonych pojęć i reguł w wielomodalnych danych procesowych i czasoprzestrzennych.

Numer wniosku: POIR.01.01.01-00-1070/21
Wartość projektu: 9 957 412,91 PLN
Dotacja: 7 185 899,65 PLN
Beneficjent: QED Software sp. z o.o.
Czas trwania projektu: 2021-12-01 – 2023-11-30
Projekt realizowany w ramach: Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu: Opracowanie i praktyczna weryfikacja prototypu systemu, który dzięki innowacyjnym metodom sztucznej inteligencji wzbogaca duże zbiory multimodalnych danych procesowych i czasoprzestrzennych o informacje o zachodzących w nich zjawiskach, obowiązujących dla nich regułach i wyjątkach od podanych reguł.