Sylwia Krawczyńska

Dyrektor Operacyjny

Sylwia dołączyła do zespołu QED Software w 2019 roku i pełni funkcję dyrektora operacyjnego. Jest magistrem matematyki (MIM UW) oraz doktorem zarządzania (SAN, Łódź). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego, zarządzania strategicznego, Szkołę Trenerów Biznesu Moderator oraz Roczny Program Rozwoju Kadry Zarządzającej Management 2017TM w ICAN Institute. Od 2002 roku związana ze środowiskiem akademickim. Była m.in. kierownikiem Centrum Edukacji Online SGSP, zastępcą dyrektora ds. badań i rozwoju w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB, 2014-18). Pracuje na stanowisku adiunkta w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (od 2002 r.). Pracowała jako badacz i kierownik ds. badań i rozwoju lub kierownik zarządzający w 13 projektach badawczo-rozwojowych, a w swoim portfolio ma 22 publikacje. Koncentruje się głównie na kwestiach zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi i modelowania matematycznego, w szczególności w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Od 2005 roku jest również zaangażowana w biznes, głównie w obszarze IT, recyklingu i ochrony przeciwpożarowej, zajmując stanowiska kierownicze. Interesuje się psychologią i antropologią kulturową.