Test dojrzałości AI

Dojrzałość biznesową w odniesieniu do sztucznej inteligencji można postrzegać jako postęp, dzięki któremu firma ewoluuje od posiadania niewielkich lub żadnych możliwości w zakresie sztucznej inteligencji do pełnej integracji sztucznej inteligencji z podstawowymi operacjami i strategią.

Sprawdź poniżej na jakim etapie jest Twoja firma:

Poziom
Charakterystyka
Wynik
Propozycja
1. AI Naive
Niewielka lub żadna świadomość potencjału sztucznej inteligencji. Brak możliwości lub zasobów związanych ze sztuczną inteligencją.
Firma działa tradycyjnie, nie wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji.
2. Świadomy
Podstawowa wiedza o możliwościach i potencjalnych korzyściach z zastosowania AI.
Podstawowa wiedza specjalistyczna w zakresie sztucznej inteligencji.
Poleganie na zewnętrznych dostawcach narzędzi i rozwiązań AI.
Wstępne sprawdzanie możliwości sztucznej inteligencji, głównie poprzez konsultacje zewnętrzne lub przyjmowanie gotowych rozwiązań.
3. AI Eksperymentalny
Inwestycje w programy pilotażowe AI lub weryfikacja koncepcji (PoC).
Zatrudnianie lub szkolenie dla określonych ról związanych ze sztuczną inteligencją (np. analityków danych).
Ograniczone podejmowanie decyzji w oparciu o sztuczną inteligencję.
Częściowe podejmowanie decyzji w oparciu o sztuczną inteligencję.
4. Funkcjonalny
Projekty AI systematycznie dostarczają wartość.
Zwiększona alokacja budżetu na AI.
Solidniejsze wewnętrzne możliwości AI.
Sztuczna inteligencja zaczyna wpływać na strategiczne decyzje i systematycznie dostarcza wartość firmie
Regularne wdrażanie rozwiązań AI w określonych obszarach funkcjonalnych, takich jak marketing, finanse lub działy operacyjne.
5. Zintegrowany z AI
Sztuczna inteligencja jest osadzona w wielu funkcjach i procesach.
Strategia oparta na sztucznej inteligencji w co najmniej jednym głównym obszarze działalności.
Stałe zaangażowanie w badania i rozwój sztucznej inteligencji.
Sztuczna inteligencja konsekwentnie generuje wartość w różnych aspektach działalności, prowadząc do zauważalnej poprawy wydajności.
6. Zaawansowany, oparty na AI
Sztuczna inteligencja ma kluczowe znaczenie dla strategii i działalności firmy.
Firma wprowadza ciągłe innowacje z wykorzystaniem AI.
Firma posiada infrastrukturę AI i wykwalifikowany personel.
Istnieją zasady etycznego stosowania AI i ustalone struktury zarządzania AI.
Sztuczna inteligencja zmienia wizerunek firmy, co prowadzi do powstania nowych modeli biznesowych, innowacyjnych produktów i usług.

W miarę jak Twoja firma przechodzi przez te fazy, ważne jest, aby upewnić się, że wdrożenia sztucznej inteligencji są nie tylko solidne technicznie, ale także etycznie odpowiedzialne, zgodne kulturowo i strategicznie dostosowane do ogólnej wizji i misji firmy.

Niewielka lub żadna świadomość potencjału sztucznej inteligencji.
Brak możliwości lub zasobów związanych ze sztuczną inteligencją.

Podstawowa wiedza o możliwościach i potencjalnych korzyściach z zastosowania AI.
Podstawowa wiedza specjalistyczna w zakresie sztucznej inteligencji.
Poleganie na zewnętrznych dostawcach narzędzi i rozwiązań AI.

Inwestycje w programy pilotażowe AI lub weryfikacja koncepcji (PoC).
Zatrudnianie lub szkolenie dla określonych ról związanych ze sztuczną inteligencją (np. analityków danych).
Ograniczone podejmowanie decyzji w oparciu o sztuczną inteligencję.

Projekty AI systematycznie dostarczają wartość.
Zwiększona alokacja budżetu na AI.
Solidniejsze wewnętrzne możliwości AI.
Sztuczna inteligencja zaczyna wpływać na strategiczne decyzje i systematycznie dostarcza wartość firmie

Sztuczna inteligencja jest osadzona w wielu funkcjach i procesach.
Strategia oparta na sztucznej inteligencji w co najmniej jednym głównym obszarze działalności.
Stałe zaangażowanie w badania i rozwój sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja ma kluczowe znaczenie dla strategii i działalności firmy.
Firma wprowadza ciągłe innowacje z wykorzystaniem AI.
Firma posiada infrastrukturę AI i wykwalifikowany personel.
Istnieją zasady etycznego stosowania AI i ustalone struktury zarządzania AI.

AI Naive

AI Aware

AI Experimental

AI Functional

AI Integrated

AI Driven

Firma działa tradycyjnie, nie wykorzystując możliwości sztucznej inteligencji.

Wstępne sprawdzanie możliwości sztucznej inteligencji, głównie poprzez konsultacje zewnętrzne lub przyjmowanie gotowych rozwiązań.

Częściowe podejmowanie decyzji w oparciu o sztuczną inteligencję.

Regularne wdrażanie rozwiązań AI w określonych obszarach funkcjonalnych, takich jak marketing, finanse lub działy operacyjne.

Sztuczna inteligencja konsekwentnie generuje wartość w różnych aspektach działalności, prowadząc do zauważalnej poprawy wydajności.

Sztuczna inteligencja zmienia wizerunek firmy, co prowadzi do powstania nowych modeli biznesowych, innowacyjnych produktów i usług.

W miarę jak Twoja firma przechodzi przez te fazy, ważne jest, aby upewnić się, że wdrożenia sztucznej inteligencji są nie tylko solidne technicznie, ale także etycznie odpowiedzialne, zgodne kulturowo i strategicznie dostosowane do ogólnej wizji i misji firmy.

Niewielka lub żadna świadomość potencjału sztucznej inteligencji.
Brak możliwości lub zasobów związanych ze sztuczną inteligencją.

Podstawowa wiedza o możliwościach i potencjalnych korzyściach z zastosowania AI.
Podstawowa wiedza specjalistyczna w zakresie sztucznej inteligencji.
Poleganie na zewnętrznych dostawcach narzędzi i rozwiązań AI.

Inwestycje w programy pilotażowe AI lub weryfikacja koncepcji (PoC).
Zatrudnianie lub szkolenie dla określonych ról związanych ze sztuczną inteligencją (np. analityków danych).
Ograniczone podejmowanie decyzji w oparciu o sztuczną inteligencję.

AI Naive

AI Aware

AI Experimental

Projekty AI systematycznie dostarczają wartość.
Zwiększona alokacja budżetu na AI.
Solidniejsze wewnętrzne możliwości AI.
Sztuczna inteligencja zaczyna wpływać na strategiczne decyzje i systematycznie dostarcza wartość firmie

Sztuczna inteligencja jest osadzona w wielu funkcjach i procesach.
Strategia oparta na sztucznej inteligencji w co najmniej jednym głównym obszarze działalności.
Stałe zaangażowanie w badania i rozwój sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja ma kluczowe znaczenie dla strategii i działalności firmy.
Firma wprowadza ciągłe innowacje z wykorzystaniem AI.
Firma posiada infrastrukturę AI i wykwalifikowany personel.
Istnieją zasady etycznego stosowania AI i ustalone struktury zarządzania AI.

AI Functional

AI Integrated

AI Driven

Regularne wdrażanie rozwiązań AI w określonych obszarach funkcjonalnych, takich jak marketing, finanse lub działy operacyjne.

Sztuczna inteligencja konsekwentnie generuje wartość w różnych aspektach działalności, prowadząc do zauważalnej poprawy wydajności.

Sztuczna inteligencja zmienia wizerunek firmy, co prowadzi do powstania nowych modeli biznesowych, innowacyjnych produktów i usług.

W miarę jak Twoja firma przechodzi przez te fazy, ważne jest, aby upewnić się, że wdrożenia sztucznej inteligencji są nie tylko solidne technicznie, ale także etycznie odpowiedzialne, zgodne kulturowo i strategicznie dostosowane do ogólnej wizji i misji firmy.