InfoFrames

Szybka, wydajna, skalowalna i programowalna biblioteka
do przechowywania i analizy Big Data.

InfoFrames przechowują dane w skompresowanej formie efektywnych podsumowań, z których mogą skorzystać algorytmy AI/ML.

Zdolność do pełnego wykorzystania danych nieustrukturyzowanych.

Około

0 %

danych, które generujemy, jest nieustrukturyzowanych.

Ale tylko

0 %

organizacji potrafi wykorzystać takie dane.

InfoFrames pomagają w:

01.

Przechowywanie danych w wydajnej, skompresowanej formie, która pozwala na wykorzystanie ich w aplikacjach uczenia maszynowego i data science w formie „as-is”

02.

Przechowywanie i analiza dużych zbiorów danych wielowymiarowych (do 30x lepiej niż NumPy)

03.

Dane są przechowywane w skompresowanej formie efektywnych podsumowań

Jak to działa?

InfoFrames to biblioteka, która dostarcza API w C++ i Pythonie do przechowywania i przetwarzania dużych danych. Dane są przechowywane w skompresowanej formie efektywnych podsumowań, które wspierają zaawansowane algorytmy AI/ML.

Właściwości:

Szybkie operacje I/O

Wsparcie dla tensorowego typu danych i ich wydajnego przechowywania i przetwarzania

Wsparcie dla wielu popularnych typów danych

Metody ML/AI wspierane przez wydajne podsumowania danych

Szybkie operacje I/O

Wsparcie dla wielu popularnych typów danych

Właściwości:

Wsparcie dla tensorowego typu danych i ich wydajnego przechowywania i przetwarzania

Metody ML/AI wspierane przez wydajne podsumowania danych

Zaplanuj spotkanie

z ekspertem ds. computer vision