Model matematyczny i analiza danych w ochronie środowiska

Zagadnienie

Sierra Gorda SCM (KGHM) to chilijska kopalnia odkrywkowa miedzi i molibdenu, która stanęła przed wyzwaniem zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych, przy jednoczesnym utrzymaniu wpływu na środowisko poniżej ustalonych przez państwo progów. W tym celu konieczne było zrozumienie wpływu działalności wydobywczej na zanieczyszczenie powietrza w okolicznych obszarach.

Opis problemu

Wyzwanie polegało na określeniu bezpośredniego wpływu działalności wydobywczej kopalni na otaczające środowisko.

 

Dane dostarczone przez Sierra Gorda SCM były niekompletne i niskiej jakości, co utrudniało dokładny pomiar wpływu działalności kopalni na zanieczyszczenie powietrza. Zadanie polegało na zapewnieniu jakości danych do celów modelowania i stworzeniu odpowiedniego modelu.

Rozwiązanie

Zaproponowaliśmy model matematyczny, który wykorzystuje metody uczenia maszynowego zoptymalizowane do stosowania w obszarach przemysłowych, z uwzględnieniem warunków pogodowych. Model przeanalizował wpływ działalności kopalni na środowisko i pozwolił firmie uzyskać dostęp do rzeczywistego wpływu ich wydobycia na zanieczyszczenie powietrza w okolicy.

Sierra Gorda SCM poprawiła swoje możliwości w zakresie zarządzania środowiskiem, uzyskując rozwiązanie oparte na uczeniu maszynowym, które dokładnie mierzy wpływ działalności wydobywczej na zanieczyszczenie powietrza w okolicznych obszarach. Rozwiązanie to pozwala firmie na zwiększenie wydobycia przy jednoczesnym zapewnieniu, że nie wpłynie ono negatywnie na zanieczyszczenie środowiska na obszarach mieszkalnych.

Technologia

Model oparty o metody uczenia maszynowego zoptymalizowane do użytku w obszarach przemysłowych, z uwzględnieniem warunków pogodowych.