Andrzej Janusz

Doradca ds. danych

Andrzej to doświadczony profesjonalista w dziedzinie data science, który z powodzeniem łączy świat
biznesu ze światem nauki. Jego szerokie kompetencje w zarządzaniu projektami umożliwiają efektywne
implementowanie strategii oraz realizację celów organizacyjnych. Andrzej przez wiele lat pełnił kluczową
rolę w dziale Badawczo-Rozwojowym (R&D) firmy QED Software, gdzie jego innowacyjne pomysły
były podstawą dla rozwiązań biznesowych.
Ceniony za swoje umiejętności interpersonalne oraz zdolność do pracy zespołowej, Andrzej wykazuje się
jako cenny członek zarówno środowisk biznesowych, jak i akademickich.
Jego zaangażowanie w roli adiunkta na Uniwersytecie Warszawskim pozwoliło na przekazywanie
studentom wiedzy o tym, jak nauka może przyczynić się do tworzenia efektywnych rozwiązań
biznesowych.
Jego talenty zostały zauważone przez Queensland University of Technology , gdzie wkrótce rozpocznie
prace jako badacz i wykładowca.
Jako lider, zyskał uznanie za profesjonalizm i zaangażowanie, wykazując się zdolnościami
motywacyjnymi oraz umiejętnością prowadzenia zespołów do osiągania sukcesów.
W czasie wolnym Andrzej oddaje się wspinaczce co stanowi dla niego źródło relaksu i energii.