Security on -Demand

Zagadnienie

Security On-Demand (SOD)  znana firma zajmująca się bezpieczeństwem sieciowym zapewnia setkom firm i instytucji publicznych zaawansowane usługi wykrywania cyberzagrożeń. Usługi SOD obejmują całodobowe monitorowanie i wykrywanie zagrożeń, zapobieganie włamaniom, zautomatyzowane działania naprawcze i analizę dzienników.

Security On-Demand,, chciała zwiększyć swoje możliwości wykrywania podejrzanych zdarzeń sieciowych z wykorzystaniem danych o ruchu sieciowym. Ich głównym celem było wzmocnienie wsparcia dla personelu Security Operations Center w ciągłym monitorowaniu stanu bezpieczeństwa ich klientów.

Opis problemu

Zadanie polegało na stworzeniu systemu wykorzystującego sztuczną inteligencję do selekcji zdarzeń z logów, którymi w pierwszej kolejności powinni zająć się pracownicy Security Operations Center (SOC).

Wraz z rosnącym ruchem sieciowym i ewoluującymi cyberzagrożeniami, ręczne monitorowanie stało się uciążliwe i trudne. Pojawiła się pilna potrzeba opracowania zaawansowanego i wydajnego algorytmu do automatyzacji i poprawy wskaźników wykrywania zagrożeń.

Rozwiązanie

QED Software zaproponowało innowacyjne podejście: algorytm crowdsourcingu. Zamiast wewnętrznie opracowywać algorytm, wykorzystano zbiorową inteligencję społeczności. Klient musiał jedynie dostarczyć dane wejściowe.

QED Software przejęła kontrolę nad formalnym zdefiniowaniem problemu, wstępnym przetwarzaniem danych, przygotowaniem benchmarków i osób oceniających konkurs oraz promowaniem konkursu. Ponadto firma QED Software nadzorowała przebieg konkursu i zakończyła go podsumowującą sesją konferencyjną w celu omówienia wyników.

Z mnóstwa zgłoszeń wyłonił się elitarny algorytm, który potem został wykorzystany do dalszej optymalizacji.

W konkursie wzięło aktywny udział 250 zespołów oferujących swoje unikalne rozwiązania. Przyznano nie tylko nagrody pieniężne, ale także możliwość uczestnictwa w konferencji IEEE Big Data w Los Angeles i możliwość publikacji na konferencji.

QED Software wykorzystała własną platformę konkursową KnowledgePit.ml – platformę, na której od lat z powodzeniem organizuje podobne wyzwania.

Z konkursu wyłonił się elitarny algorytm 

Algorytm został zoptymalizowany pod kątem skuteczności. Obecnie służy jako jedno z podstawowych  narzędzi dla Security On-Demand, pomagając w dalszym udoskonalaniu i rozwoju przez ich wewnętrzne zespoły.

Technologia

Platforma konkursów nauki o danych knowledgepit.ai

Aktywne uczenie się na danych tabelarycznych, optymalizacja etykietowania danych.